Anunci sobre actuacions municipals subvencionades per la Diputació de Girona

Per Decret del President de la Diputació de Girona, de data 18 de juliol de 2019, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – any 2019, d’import total 6.011,80 euros. Les actuacions subvencionades que s’han dut a terme són l’arranjament dels […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per dur a terme les actuacions següents: – “Obres d’arranjament de diversos trams del camí del Sagrat cor i del Santuari” 2- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents: – “Obres d’arranjament de camins i neteja de cunetes […]

Protecció civil

Des del següent enllaç podeu trobar tota la informació sobre com actuar davant de situacions d’emergència.

1 2