Anunci sobre actuacions municipals subvencionades per la Diputació de Girona

Per Decret del President de la Diputació de Girona, de data 18 de juliol de 2019, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – any 2019, d’import total 6.011,80 euros. Les actuacions subvencionades que s’han dut a terme són l’arranjament dels […]

Protecció civil

Des del següent enllaç podeu trobar tota la informació sobre com actuar davant de situacions d’emergència.