Bibliografia

Sant Ferriol de Besalú

Marquès, Josep. M

L’Eix Editorial SL

Col·lecció Sant Feliu