Església de Sant Fruitós

L’antiga parròquia rural de Sant Fruitós d’Ossinyà es troba al vessant esquerre de la vall del Junyell, a llevant de la serra del Mor, i dins el terme municipal de Sant Ferriol, a la comarca de la Garrotxa. L’església de “Sancti Fructuosi de Ursiniano” és documentada per primera vegada l’any 977, tot i que l’edifici actual té l’origen al segle XII i reformes al XVII-XVIII. Es tracta d’un edifici romànic d’una sola nau amb un absis semicircular a llevant. El campanar d’espadanya, ara tapiat, és situat damunt el mur de ponent. Posteriorment fou modificat tot donant-li forma quadrada.

L’any 1996 i donat l’estat d’abandó i de ruïna que presenta l’edifici amb la coberta i la volta de la nau ja esfondrades, es planteja una seriosa intervenció. Es proposa una primera fase per treure les aigües de l’interior cobrint de nou el teulat. Es manté l’espadanya i el campanar i a l’exterior es rebaixa la paret de la sagristia per millorar la visió de l’entrega del parament sud amb l’absis. La solució constructiva és a base de cèrcols perirnetrals de formigó armat per lligar les parets i l’absis es reforça amb una xapa de cornpressió també de formigó armat. L’estructura de la nau està formada per cavalls, cabirons de fusta d’avet i encadellat de fusta de Flandes, tot tractat a l’autoclau amb sals incolores.

La del campanar és igual que la de la nau, però donades les seves petites dimensions no ha calgut la col·locació de cavalls. Damunt de l’encadellat, s’hi ha col·locat “onduline” i teula àrab, vella per a cobertores i nova per a les canals. Exteriorment i en la cara nord de la nau es fa un ràfec de formigó per recuperar el gruix de la paret romànica original i poder entregar millor l’absis amb l’espadanya.

A l’interior s’han fet caure els guixos deteriorats per la vegetació i la humitat i s’han mantingut les traces dels arrencaments de les voltes i arcades que hi havia. S’ha arrebossat una part del parament i s’ha refet una part de la cornisa existent, aquest punt ens mostra l’església tal com era fins a arribar a l’inici de la intervenció. Una escala metàl·lica ens permet accedir al campanar i és en aquest punt on s’ha donat una important entrada de llum natural a la nau mitjançant la col·locació d’un parament de vidre transparent entre aquest i l’arcada que suporta la paret del campanar.