Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Sant Ferriol fins a:

Població

Besalú

Olot

Figueres

Girona

Barcelona

Distància

2,1 Km

17,8 Km

26,5 Km

33,3 Km

134,2 Km

planòl de situació