Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Sant Ferriol fins a:

Població

Besalú

Olot

Figueres

Girona

Barcelona

Distància

2,1 km

17,8 km

26,5 km

33,3 km

134,2 km