Centres de culte

ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL TORN

Adreça: Carrer de l’Església, 1 – Veïnat del Torn

Telèfon: 972 574 060

Mossèn Joan Prat Frigola