Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655


Sanitat

Servei / Companyia

CAP DE BESALÚ (Metge de guàrdia)

CREU ROJA РUrg̬ncies

CREU ROJA – Informació

FARMÀCIA M. GRATACÓS

C/ Ganganell, 46 Р17850 Besal̼

Telèfon

972 590 032

972 222 222

972 200 415

972 591 273

HOSPITAL DE SANT JAUME (a Olot)

C/ Mulleres, 15 – 17800 Olot

972 261 800


Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400