Període Mig de Pagament (PMP)

Ràtio del Període Mig de Pagament (PMP) a proveïdors de l’Ajuntament

El PMP és un indicador de l’endarreriment en el pagament a proveïdors de les administracions públiques, amb l’objectiu de controlar el deute comercial i lluitar contra la morositat en el sector públic. Aquesta ràtio no ha de superar el termini màxim de pagament que preveu la normativa sobre morositat, que actualment és de 30 dies comptats des de la data d’aprovació de la factura o certificació d’obra, segons correspongui.

Any 2021

1er Trimestre

Any 2020

1er Trimestre

2on Trimestre

3er Trimestre

4art Trimestre

Any 2019

1er Trimestre

2on Trimestre

3er Trimestre

4art Trimestre

Any 2018

1er Trimestre

2on Trimestre

3er Trimestre

4art Trimestre