Edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona

Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3568 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública d'un projecte d'obres locals ordinàries (Núm. Exp. 2023/26)
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3366 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals de Sant Ferriol
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3553 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva del Pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2023
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 3100 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública de l'Inventari municipal de béns i drets de l'Ajuntament de Sant Ferriol, que conté en un apartat separat el Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 3099 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Exposició pública del nou Inventari municipal de camins, el qual derogarà al fins ara vigent
Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2502 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2023
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1759 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació inicial dels projectes d'arranjament i millora de camins dels municipis de Maià de Montcal, Sales de Llierca, Mieres i Sant Ferriol
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11680 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació definitiva d'una memòria tècnica d'obres
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10185 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10184 AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL - Aprovació inicial d'una memòria d'obres locals