Urbanisme

L’Ajuntament de Sant Ferriol disposa de la següent normativa referent a Urbanisme:

– Normes subsidiàries de planejament
– Modificació de les normes subsidiàries en l’àmbit de Can Güell
– Modificació de les normes subsidiàries en l’àmbit de la zona d’equipaments del sòl urbà industrial del camí de Juïnyà.
– Modificació de les normes subsidiàries al nucli de Fares.
– Pla parcial del sector del Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell(II)
– Pla especial d’assignació d’usos i d’ordenació de Can Güell.
– Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals.
– Modificació del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals.

Tota aquesta documentació es pot consultar al SEGÜENT ENLLAÇ.