Urbanisme

L’Ajuntament de Sant Ferriol disposa de la següent normativa referent a Urbanisme:

  • Normes subsidiàries de planejament.
  • Modificació de les normes subsidiàries en l’àmbit de Can Güell.
  • Modificació de les normes subsidiàries en l’àmbit de la zona d’equipaments del sòl urbà industrial del camí de Juïnyà.
  • Modificació de les normes subsidiàries al nucli de Fares.
  • Pla parcial del sector del Pla de les Carreteries i Pla de Can Güell (II).
  • Pla especial d’assignació d’usos i d’ordenació de Can Güell.
  • Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals.
  • Modificació del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals.

Tota aquesta documentació es pot consultar al següent enllaç