Subvenció concedia per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol:

Subvenció concedida per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural anualitat 2021 – Inversió – per dur a terme la següent actuació:

1. “Arranjament de les obres corresponents per l’arranjament d’un nou tram del camí del Sagrat Cor a la Miana” per import de 14.710,25 € (IVA inclòs)