SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona les següents subvencions:

1. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023

a) Fons de Cooperació Econòmica  37.710,25 €
Despeses d’inversió: 19.710,25 €
Despeses corrents: 18.000.00 €
b) Fons per a actuacions en camins municipals 1.600,00 €
c) Fons per a despeses de secretaria intervenció 10.000,00 €
d) Fons per a despeses culturals 6.654,75 €
e) Fons per a noves tecnologies 649,92 €
IMPORT TOTAL 56.614,92 €