Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per dur a terme les actuacions següents:
– “Obres d’arranjament de diversos trams del camí del Sagrat cor i del Santuari”

2- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents:
– “Obres d’arranjament de camins i neteja de cunetes del camí d’accés al Santuari de Sant Ferriol”.
– “Obres de pavimentació d’un tram del camí d’accés al Santuari de Sant Ferriol”
– “Actuacions per a la Cooperació Cultural Local”
– “Actuacions per l’accés a les noves tecnologies”
– “Actuacions de manteniment en camins municipals”

3- Subvenció de Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per dur a terme l’actuació següent:
– “Obres de restauració de l’antiga església parroquial del Mor del municipi de Sant Ferriol”.

04logos_ddgi_verticalt_c