SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021   L’Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut de la Diputació de Girona una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2021, per les següents actuacions:   – Arranjament de camins – Recollida deixalles – Noves tecnologies – Actuacions en camins – Despeses culturals  

Subvenció concedida per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol

Subvenció concedida per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol:   Del Pla a l’Acció 2020-2021   La Diputació de Girona en la campanya del Programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021. Línia 1. Gestió energètica municipal, per la implementació de la comptabilitat energètica i els controls dels subministraments elèctrics al municipi de Sant […]

Subvencions de Dinamització territorial 2018-2019

L’Ajuntament de Sant Ferriol ha estat beneficiari d’un ajut dins el Programa de Dinamització i Impuls Territorial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per import de 34.094,89 € destinat a l’execució de les següents actuacions:   Millora del camí del Santuari de Sant Ferriol Ampliació de l’edifici de l’Ajuntament    

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol:

Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per dur a terme les actuacions següents: “Adequació i pavimentació de camins de titularitat municipal” “Adequació habitatge masoveria Santuari de Sant Ferriol” 2. Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, per dur a terme les actuacions següents: “Obres d’arranjament de camins de titularitat municipal […]

Exposició al públic de la “Memòria Tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’incendis Forestals de la Garrotxa”

Memòria tècnica d’actuacions en camins del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Garrotxa. Camí de Can Jou a Can Palomer de Dalt (19CRFR014)”, redactada pel senyor Esteve Costa Sala, enginyer agrònom i tècnic del Consorci Sigma, amb un pressupost total d’execució per contracte de TRENTA-MIL CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS (30.589,03 €) IVA […]

Exposició al públic del projecte del Camí del Santuari

Projecte d’obres locals ordinàries de millora del camí del Santuari de Sant Ferriol, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, senyor Xavier Masip i Otzet, amb un pressupost d’execució per contracte de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (48.287,51 €) IVA inclòs.   Podeu consultar el projecte, a través dels enllaços següents: […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a L’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents: – “Adquisició de l’antiga gasolinera de Fares” – “Obres d’arranjament del paviment del tram final del camí d’accés al Santuari de Sant Ferriol” – “Obres d’arranjament del gual del Molí nou de Sant Ferriol” 2- Subvenció del Fons […]

1 2 3