Anunci sobre actuacions municipals subvencionades per la Diputació de Girona

Per Decret del President de la Diputació de Girona, de data 18 de juliol de 2019, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – any 2019, d’import total 6.011,80 euros. Les actuacions subvencionades que s’han dut a terme són l’arranjament dels […]

Subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017, per dur a terme les actuacions següents: – “Obres d’arranjament de diversos trams del camí del Sagrat cor i del Santuari” 2- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents: – “Obres d’arranjament de camins i neteja de cunetes […]

Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

Exposició pública de la modificació del “Projecte d’Urbanització del Pla Parcial del Sector Industrial del Pla de les Carreteries, fase 1”

El Ple de l’Ajuntament de Sant Ferriol, en sessió ordinària núm. 2018/3 celebrada el dia 23 d’abril de 2018, ha aprovat inicialment el “Projecte de la nova línia de mitja tensió 25Kv subterrània des del suport 78b línia Besalú, fins al CT258 Camp de les Forques, amb entrada i sortida a nou C.S. 603 Cañigueral”, […]

AUTOPROTEGEIX-TE

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema. Per accedir aquests vídeos feu clic AQUÍ

1 2 3