Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible

L’Ajuntament de Sant Ferriol ha rebut un ajut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) i del Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER) que va sol.licitar per a actuacions en camins del Pla de Prevenció d’incendis forestals de la Garrotxa. Camí de Can Jou a Can Palomer de Dalt (19CRFR014) a l’empara de la Resolució ARP1474/2019, de 20 de maig, els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titulartiat pública destinats a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (Annex 5) per una quantitat total de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00);

AJUT DARP: 14.250,00 €     –    AJUT FEADER: 10.750,00 €