Subvenció concedida per la Diputació de Girona – Organisme de Salut Pública (DIPSALUT)

L’Ajuntament de Sant Ferriol ha obtingut una subvenció per al finançament de l’assessorament i suport tècnic a les polítiques municipals de protecció de la salut per l’actuació que es detalla a continuació:

 

– Instal.lar un autoanalitzador de clor al dipòsit del Torn per la zona abastament ZS El Torn per un import de 4.227,45 €