Anunci sobre actuacions municipals subvencionades per la Diputació de Girona

Per Decret del President de la Diputació de Girona, de data 18 de juliol de 2019, es va concedir a l’Ajuntament de Sant Ferriol una subvenció per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional – any 2019, d’import total 6.011,80 euros.
Les actuacions subvencionades que s’han dut a terme són l’arranjament dels danys produïts per les pluges torrencials del dia 15 d’octubre i 15 de novembre de 2018 en els següents camins de titularitat municipal:
─ Camí del Santuari de Sant Ferriol
─ Camí del Sagrat Cor a la Miana
─ Camí de la Palanca (El Torn)
─ Camí de Mas Joan a l’antena (El Torn)
─ Camí de Can Costa fins al coll del Bruc.

04logos_ddgi_verticalt_c