Subvencions concedides per la Diputació de Girona a L’Ajuntament de Sant Ferriol

1- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, per dur a terme les actuacions següents:

– “Adquisició de l’antiga gasolinera de Fares”
– “Obres d’arranjament del paviment del tram final del camí d’accés al Santuari de Sant Ferriol”
– “Obres d’arranjament del gual del Molí nou de Sant Ferriol”

2- Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, per dur a terme les actuacions següents:

– “Obres d’arranjament de diferents camins de titularitat municipal de Sant Ferriol”.
– “Actuacions per a la Cooperació Cultural Local”
– “Actuacions per l’accés a les noves tecnologies”
– “Actuacions de manteniment en camins municipals”

3- Subvenció de Restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, per dur a terme l’actuació següent:

– “Obres de restauració de l’antiga església parroquial del Mor del municipi de Sant Ferriol fase 2 – any 2019”

04logos_ddgi_verticalt_c